Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Οικονομική ενίσχυση σε πρωτοετείς φοιτητές-σπουδαστές, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας, με κουπόνι αγορών (voucher) για την προμήθεια διατακτικών σίτισης, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Εικόνα siteadmin

Η δράση  «σπουδάΖΩ»

Αναφέρεται σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι αγορών (voucher), αξίας 200 €, για την προμήθεια διατακτικών σίτισης, σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές - σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

 Απευθύνεται:

Σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές - σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, επιτυχόντες Πανελλαδικών εξετάσεων, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους διακοσίων ευρώ (200€) εφάπαξ, για την προμήθεια διατακτικών σίτισης και διαβιούν με ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Το κατώφλι φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2017, ορίζεται σε 4.560€ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά:

-          50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών.

-          30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

 Στοχεύει: 

 • Στην στήριξη των προπτυχιακών πρωτοετών φοιτητών - σπουδαστών ελληνικών Α.Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., για την ομαλή κοινωνικοοικονομική ένταξή τους στο νέο φοιτητικό περιβάλλον.
 • Στην οικονομική ενίσχυση προπτυχιακών πρωτοετών φοιτητών - σπουδαστών ελληνικών Α.Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., για την κάλυψη αναγκών σίτισης μέσω της αγορά ειδών διατροφής ή/και υπηρεσιών εστίασης.
 • Στη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης των οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες / αιτούσες – μέλη οικογενειών, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα.
 2. Η μόνιμη κατοικία τους να βρίσκεται σε Δήμο ή Κοινότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολική μονάδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 3. Να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές - σπουδαστές, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για πρώτη φορά, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας [πανεπιστημιακού (Α.Ε.Ι.) ή τεχνολογικού τομέα (Α.Τ.Ε.Ι.)], στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στις Σχολές Καλών Τεχνών. Εξαιρούνται όσοι φοιτητές εγγράφηκαν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.
 4. Για τους άρρενες φοιτητές να μην υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το έτος εγγραφής τους (2018-2019).
 5. Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.
 6. Να διαβιούν με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κατώτερο του ορίου φτώχειας. Τούτο θα πρέπει να αποδεικνύεται από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2017-31/12/2017).

 Οι αιτούντες  / αιτούσες, απροστάτευτα τέκνα, που επιθυμούν να ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1993 έως 31/12/2000 (ηλικίας 18 έως 25 ετών)
 3. Να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολική μονάδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 4. Να εποπτεύονται από Δομή Προστασίας Ανήλικων Τέκνων ή από Εφέτες ή να έχουν τεθεί υπό την προστασία Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 5. Να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές - σπουδαστές, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για πρώτη φορά, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας [πανεπιστημιακού (Α.Ε.Ι.) ή τεχνολογικού τομέα (Α.Τ.Ε.Ι.)], στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στις Σχολές Καλών Τεχνών. Εξαιρούνται όσοι φοιτητές εγγράφηκαν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.
 6. Για τους άρρενες φοιτητές να μην υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το έτος εγγραφής τους (2018-2019).
 7. Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.

 Χρηματοδότηση

Η δράση υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ορίζεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Υλοποίηση

Η δράση υλοποιείται με μέριμνα και κριτήρια που τίθενται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

Οι αιτούντες που τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής θα καταταγούν σε πίνακα κατάταξης βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, με πρώτο τον αιτούντα με την υψηλότερη μοριοδότηση και τελευταίο αυτόν με την χαμηλότερη μοριοδότηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη με σειρά προτεραιότητας το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας και το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης. Η επιλογή των ωφελούμενων που θα λάβουν το voucher πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το πρώτο άτομο της κατάταξης (με την υψηλότερη μοριοδότηση), και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης.

Ημερομηνίες

Η Πρόσκληση έχει διάρκεια 34 ημερών (από την 5/04/2019 έως 08/05/2019).

Πληροφορίες και Αιτήσεις συμμετοχής

Γραφεία Δομής «ΓΕΦΥΡΑ»:

Α/Α

ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης –ΠΣΤΕ, Δομή ΓΕΦΥΡΑ
2ος όροφος, Τηλ.: 22310 28725

e-mail: info@gefyra.com.gr

2.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδος
Ι. Γιδογιάννου 31 , 33100, Άμφισσα
3ος όροφος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Τηλ.: 22653 50656

3.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας  (Κεντρικό Δημαρχείο)
Εθνικής Αντιστάσεως 1 , 36100, Καρπενήσι

Τηλ.: 22373 52306, 52304

4.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39 , 32131 , Λιβαδειά, Ισόγειο

Τηλ.: 22613 50106

5.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα, Ισόγειο, Γραφείο 10

Τηλ.: 22213 53932-3

 

Στοιχεία δράσης

Φόρμες υποβολής αιτήσεων: 
Τίτλος: 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΡΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Τύπος φόρμας υποβολής: 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΡΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Περίοδος υποβολής: 
Παρ, 05/04/2019 εώς Τετ, 08/05/2019
Διασύνδεση με voucher: 
1
Πεδίο voucher: 
field_stoixeia_foititi
Τίτλος: 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΡΙΑΣ (ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Τύπος φόρμας υποβολής: 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΡΙΑΣ (ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Περίοδος υποβολής: 
Παρ, 05/04/2019 εώς Τετ, 08/05/2019
Διασύνδεση με voucher: 
1
Πεδίο voucher: 
field_stoixeia_aprostatefto
Τίτλος: 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Τύπος φόρμας υποβολής: 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Περίοδος υποβολής: 
Παρ, 05/04/2019 εώς Τετ, 08/05/2019
Διασύνδεση με voucher: 
0
Περίοδος ενεργοποίησης: 
Παρασκευή, 5 Απρίλιος, 2019 εώς Παρασκευή, 14 Ιούνιος, 2019
Πρόσκληση (Πρωτ./Ημερ.): 
1172/04-04-2019
Χρηματοδότηση: 
ΔΩΡΕΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Χαρακτηριστικά του αντικειμένου προσφοράς: 
Σύντομη περιγραφή: 
Κουπόνι αγορών (voucher) αξίας 200 ευρώ για προμήθεια διατακτικών σίτισης
Κατηγορία: 
Δωρεά
Είδος: 
Σίτιση
Ποσότητα Voucher: 
112,00
Μονάδα: 
Voucher
Περιγραφή: 
Κουπόνι αγορών αξίας 200 ευρώ για προμήθεια διατακτικών σίτισης
Ανάγκες που καλύπτονται: 
Σίτιση
Ενεργοποίηση λειτουργίας voucher: 
Περίοδος εξαργύρωσης: 
Δευτέρα, 10 Ιούνιος, 2019 εώς Παρασκευή, 14 Ιούνιος, 2019
Εικόνα κεφαλίδας: